POGOJI POSLOVANJA

REZERVACIJA PREVOZA

Naročilo preko spleta:
Naročilo preko spleta lahko opravite kadarkoli 24 ur na dan, vse dni v letu. Naročilo lahko opravite za katerokoli destinacijo, ki je v rezervacijskem sistemu. V kolikor v sistemu ni želene destinacije in ustreza rezervacijskim kirterijem, nam lahko posredujete povpraševanje preko elektronske pošte, ali nas pokličete na kontaktno številko. Prevozi v rezervacijskem sistemu so lahko naročeni samo preko spleta. Izjeme so pogodbene stranke, ali stranke s posebnim dogovorom. Naročilo ni popolno, dokler ne prejmete potrditve naročila s strani našega naročniškega oddelka. Ob potrditvi naročila boste prejeli dokument z vsemi potrebnimi podatki o naročilu in vrsti plačila, ki ste ga izbrali. Poslani dokument je priporočljivo natisniti, v kolikor Vas voznik povpraša po njem zaradi identifikacije potnika. Spletno naročilo je veljavno v kolikor je opravljeno vsaj 24 ur pred samim prevozom ali če je dogovorjeno drugače.

Naročilo preko elektronske pošte:
V kolikor želena destinacija ni v našem rezervacijskem sistemu, lahko naročilo opravite tudi preko elektronske pošte. Pošljite povpraševanje za ponudbo. Ko Vam pošljemo ponudbo in je sprejemljiva za Vas, morate poslati potrditev naročila s ponujenimi pogoji s povratno elektronsko pošto. Naročilo ni potrjeno, dokler od naše naročniške službe ne prejmete potrditve naročila. Hkrati boste prejeli dokument  z vsemi potrebnimi podatki o naročilu in vrsti plačila, ki ste ga izbrali. Poslani dokument je priporočljivo natisniti, v kolikor Vas voznik povpraša po njem zaradi identifikacije potnika.

Telefonska naročila:
Telefonska naročila bodo sprejeta samo v primeru, da željene destinacije ni v rezervacijskem sistemu ali nimate možnosti poslati povpraševanja preko elektronske pošte. Telefonska naročila se sprejemajo samo za nujna naročila.

Nujna naročila:
Za nujna naročila se štejejo naročila za katere je potreben prevoz v manj kot 24 ur in več kot 6 ur od prejema naročila (pri nekaterih destinacijah je ta čas v manj kot 24 ur in več kot 1 ura). Naročila za skupine, kjer je potreben minibus do 25 potnikov ali avtobus nad 26 potnikov ne spadajo v to kategorijo. Naročilo lahko zavrnemo, v kolikor ocenimo, da ne bomo uspeli pravočasno realizirati prevoza, ali pa da obstaja sum, da prevoz ne bo plačan. Nujna naročila bodo sprejeta glede na razpoložljivost vozil.

POBIRANJE POTNIKOV

Pobiranje potnikov na letališeih – individualni prevoz
Voznik bo čakal potnika v zgradbi za prihode potnikov, takoj za črto prostega gibanja potnikov in ljudi. Voznik bo imel imensko tablo z Vašim imenom oziroma predhodno dogovorjenim napisom. Potnike čakamo do 30 minut po potrditvi, da je letalo pristalo. V tem času mora potnik stopiti v stik z našim voznikom ali poklicati našo kontaktno številko za nujne primere, ki je napisana na dokumentu, ki ste ga natisnili. V kolikor potnik ne izpolni pogojev v tem odstavku, bomo smatrali, da potnika ni bilo na letalu in smo s tem storitev opravili. V kolikor ima potnik težave s prtljago, mora takoj obvestiti našo pisarno, da lahko obvestimo voznika, da čaka tudi po poteku 30-ih minut. Čakanje do 30 minut je brezplačno, vsaka dodatno načeta enota (enota je 30 minut) se dodatno zaračuna. Vsaka dodatno načeta enota se zaračuna 15,00 €, kar bomo obračunali iz zahtevali plačilo preden se potniki odpeljejo. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza. V kolikor naročnik zahteva, da se voznik vrne na prej dogovorjeno mesto in ga počaka, se storitev zaračuna kot novo naročilo za kar se plačilo opravi direktno vozniku pred prevozom.

Pobiranje potnikov na letališčih – shuttle (transferni) prevoz
Voznik bo čakal potnika v zgradbi za prihode potnikov, takoj za črto prostega gibanja potnikov in ljudi. Voznik bo imel imensko tablo z Vašim imenom oziroma predhodno dogovorjenim napisom. V nekaterih primerih Vas voznik ne bo mogel dočakati na dogovorjenem mestu. V tem primeru boste prejeli  SMS, kje boste srečali našega voznika. To se lahko zgodi zaradi posebnih pogojev ustavljanja in parkiranja pred letališkimi zgradbami. Potnike čakamo do 30 minut po potrditvi, da je letalo pristalo. V tem času mora potnik stopiti v stik z našim voznikom ali poklicati našo kontaktno številko za nujne primere, ki je napisana na dokumentu, ki ste ga natisnili. V kolikor potnik ne naredi zgoraj omenjenega, bomo smatrali, da potnika ni bilo na letalu in smo s tem storitev opravili. V kolikor ima potnik težave s prtljago, mora takoj obvestiti našo pisarno, da lahko obvestimo voznika zaradi zamude. S tem si potnik zagotovi prvi prosti sedež na naslednjem shuttle (kombi) vozilu katerega odhod je lahko poznejše od vozila, kjer je imel potnik rezerviran sedež. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza.

Pobiranje potnikov na naslovnih v naseljih – individualni prevoz
Voznik se bo pripeljal na dogovorjen naslov ob dogovorjenem času. Voznik bo počakal 10 minut. V kolikor potnik ne pride do voznika v tem času, se bo voznik odpeljal in s tem je bila storitev opravljena. V kolikor potnik obvesti voznika ali pisarno o zamudi, bo voznik čakal še naprej, če je tako dogovorjeno. Čakanje do 10 minut je brezplačno, vsaka dodatno načeta enota (enota je 30 minut) se dodatno zaračuna. Vsaka dodatno načeta enota se zaračuna 15,00 €, kar bomo obračunali iz zahtevali plačilo preden se potniki odpeljejo. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza. V kolikor naročnik zahteva, da se voznik vrne na prej dogovorjeno mesto in ga počaka, se storitev zaračuna kot novo naročilo za kar se plačilo opravi direktno vozniku pred prevozom.

Pobiranje potnikov na naslovnih v naseljih – shuttle (transferni) prevoz
Voznik se bo pripeljal na dogovorjen naslov ob dogovorjenem času. Voznik bo čakal največ 5 minut, zaradi urnika pobiranja potnikov na več naslovnih. Možne so zamude shuttle (kombi) vozila do 10 minut odvisno od števila pobiranj na različnih lokacijah in zamud potnikov. Potnik je obvezen počakati voznika na dogovorjenem mestu, ali o zamudi obvestiti voznika ali našo pisarno. V kolikor zaradi urnika ni možno čakati dlje, se bo voznik odpeljal brez potnika. V kolikor bo zadostno število prostih mest na naslednjem shuttle vozilu, bomo potnika pobrali z naslednjim vozilom, ampak v tem primeru ne jamčimo pravočasnega prihoda na letalo oz. ladjo. Potnika bomo obvestili o alternativni možnosti prevoza (individualni prevoz). V kolikor se potnik strinja s ponujeno alternativo in plača alternativno storitev po ceniku, bo ustrezno vozilo potnika pobralo na dogovorjenem mestu. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza.

Pobiranje v hotelih – individualni prevoz
Ko voznik prispe v hotel, bo pristopil do potnika in ga pospremil do vozila. V kolikor voznik potnika ne prepozna ali ga ne vidi v recepciji, se bo voznik obrnil za pomoč receptorju hotela. V kolikor receptor ne bo mogel identificirati potnika, bo voznik počakal potnika 10 minut. V kolikor potnik ne pride do voznika v tem času, se bo voznik odpeljal in s tem je bila storitev opravljena. V kolikor potnik obvesti voznika ali pisarno o zamudi odhoda, bo voznik čakal še naprej, če je tako dogovorjeno. Čakanje do 10 minut je brezplačno, vsaka dodatno načeta enota (enota je 30 minut) se dodatno zaračuna. Vsaka dodatno načeta enota se zaračuna 15,00 €, kar bomo obračunali iz zahtevali plačilo preden se potniki odpeljejo. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza. V kolikor naročnik zahteva, da se voznik vrne na prej dogovorjeno mesto in ga počaka, se storitev zaračuna kot novo naročilo za kar se plačilo opravi direktno vozniku pred prevozom.

Pobiranje v hotelih – shuttle (transferni) prevoz
Voznik se bo pripeljal pred hotel ob dogovorjenem času. Voznik bo čakal največ 5 minut, zaradi urnika pobiranja potnikov na več naslovnih. Možne so zamude shuttle (kombi) vozila do 10 minut odvisno od števila pobiranj na različnih lokacijah in zamud potnikov. Potnik je obvezen počakati voznika pred hotelom, ali o zamudi obvestiti voznika ali našo pisarno. V kolikor zaradi urnika ni možno čakati dlje, se bo voznik odpeljal brez potnika. V kolikor bo zadostno število prostih mest na naslednjem shuttle vozilu, bomo potnika pobrali z naslednjim vozilom, ampak v tem primeru ne jamčimo pravočasnega prihoda na letalo oz. ladjo. Potnika bomo obvestili o alternativni možnosti prevoza (individualni prevoz). V kolikor se potnik strinja s ponujeno alternativo in plača alternativno storitev po ceniku, bo ustrezno vozilo potnika pobralo na dogovorjenem mestu. V kolikor se ne izpolnijo pogoji v tem odstavku, se bo voznik odpeljal in s tem smo storitev izpolnili. V tem primeru naročnik nima pravice zahtevati povračila že plačanega prevoza. Pridržujemo si pravico preklicati shuttle prevoz, ki je predviden za realizacijo, če je nezadostno število potnikov. V tem primeru bo potniku ponujena možnost spremembe rezervacije v individualni prevoz. Stornacija prevoza se pošlje na elektronski naslov, ki je bil vnešen ob rezervaciji. Zato je zelo pomembno, da potnik preveri, ali je elektronski naslov pravilno napisan. Stornacija je veljavna, če je poslana najmanj 12 ur pred prevozom na elektronski naslov v rezervaciji in najmanj 6 ur s sms na mobilno kontaktno številko vnešeno v rezervaciji.
ČAS POBIRANJA ZA PREVOZ NA LETALIŠČE ALI PRISTANIŠČE

Vsi časi pobiranj potnikov v dokumentu potrditve naročila so priporočeni časi za pravočasen prihod na želeno destinacijo. Izjema je shuttle prevoz, katerega čas pobiranja določimo mi, zaradi obveznosti do drugih potnikov, ki se peljejo z istim vozilom. Čas, ki ga mi priporočimo Vas zagotavlja pravočasen prihod na želeno destinacijo. V kolikor se potnik odloči sprejeti priporočen čas pobiranja in kljub temu zamudi povezovalni prevoz (odhod letala, ladje, avtobusa, vlaka), se prevoznik zaveže, da bo na lastne stroške potniku omogočil nadaljnje potovanje. Podjetje bo omogočilo potovanje z lastnim vozilom ali z istim prevoznim sredstvom, katerega je potnik zamudil. V kolikor potnik spremeni priporočeni čas odhoda na poznejši čas, podjetje ne garantira pravočasnega prihoda na želeno destinacijo. Kljub poskusom pravočasnega prihoda na želeno destinacijo, vozniku ne bo dovoljeno kršiti cestno prometnih predpisov. Čas pobiranja se lahko spremeni samo v dogovoru z nami. Čas pobiranja se ne sme spreminjati v manj kot 12-ih urah pred odhodom, razen v izjemnih primerih in če je to dogovorjeno z nami. V kolikor je zahteva s strani potnika, da je odhod zgodnejši od priporočenega časa, si pridržujemo pravico do dodatnega plačila, če se zaradi navedenega prekriva čas pobiranja drugega potnika z istim vozilom.

PRTLJAGA

Potnik je ob naročilu dolžan prijaviti dodatno prtljago, prekomerno velikost ali izjemne oblike prtljage, ki ni standardna prtljaga. Standardna prtljaga je potovalni kovček dimenzij 60 cm x 40 cm x 20 cm. Potnik ima lahko pri sebi samo en kos do velikosti standardne prtljage in osebno ročno torbo. Vsa dodatna prtljaga se plača dodatno po ceniku prevoznika in se plača takoj vozniku pred odhodom. Voznik lahko zavrne neprijavljeno dodatno prtljago, v kolikor bi to vplivalo na udobno potovanje. V tem primeru bo voznik kontaktiral pisarno, da se za potnika najde sprejemljiva rešitev za dodatno prtljago. Vsi dodatni prevozi prtljage se zaračunajo posebej po ceniku, odvisno od možnosti vrst prevoza za dodatno prtljago. V kolikor potnik ne sprejme nobenega predloga podjetja za prevoz dodatne prtljage, podjetje ni dolžno omogočiti prevoz potnika in s tem se smatra, da je bil prevoz opravljen in potnik ne more zahtevati povračila plačila za prevoz.

UPORABA STORITEV

Od vseh uporabnikov naših storitev se pričakuje, da se bodo obnašali spošljivo, uglajeno in družbenim normam sprejemljivo. Nobenemu uporabniku se ne bo dovoljevalo da moti, žali (verbalno ali psihično) druge uporabnike naših storitev ali zaposlene v podjetju. Uporabnik storitev, ki je moteč do drugih bo nemudoma odstranjen iz vozila ali iz njegove skupine brez povračila plačane storitve.
Ni dovoljeno prepričevati zaposlene v podjetju, da kršijo predpise in zakone držav, v katerih se storitev opravlja. V kolikor je uporabnik storitev vztrajen pri svojem vedenju, ga lahko zaposleni odstrani iz vozila. Zaposleni se lahko tudi odloči, da naznani uporabnika primernim organom, v kolikor so kršeni lokalni predpisi in zakoni.
V kolikor se tekom opravljanja storitve ali po njej ugotovi, da je bila povzročena škoda na opremi in vozilih podjetja, bo od uporabnika (v kolikor mu je dokazana krivda) zahtevano, da povrne stroške odprave škode, takoj na mestu. V kolikor uporabnik storitve ni zadovoljen z oceno škode, bo cenitev opravila strokovno usposobljena oseba za oceno škode. Ocena škode bo opravljena pri zavarovalnici podjetja, kjer so vozila in oprema zavarovana. Uporabnik storitev bo moral položiti depozit v višini nestrokovno ocenjene škode s strani podjetja, dokler se cenitev ne opravi pri zavarovalnici, v kolikor je znesek nestrokovne ocene škode izpodbijan s strani upoabnika storitve. V vozilih podjetja ni dovoljeno piti nobenih pijač ali jesti hrane. Podjetje bo predvidelo postanke, v kolikor je potovanje daljše od dveh ur. Vsak postanek bo dovolj dolg, da se lahko potniki okrepčajo, pojejo ali opravijo svoje potrebe. Postanki načeloma niso daljši od 15 minut, če ni drugače dogovorjeno z vsemi potniki. Čas potovanja in postanki so tudi določeni v predpisih, ki jih mora prevozno podjetje izpolnjevati, da lahko prevoze opravi. Prevoznik ne sme kršiti nobenih predpisov in zakonov, ki določajo čas potovanja, hitrost in postanke.
V kolikor potnik ne bo spoštoval navodil podjetja glede hrane in pijače v vozilih, in bo ugotovljeno, da je vozilo prekomerno umazano, bo uporabnik moral pokriti stroške čiščenja celotne notranjosti vozila.

PLAČILA IN STORNACIJE

PLAČILO Z GOTOVINOPrevoz plačate vozniku ob prevozu v gotovini.
PLAČILO PO PREDRAČUNUPrevoz plačate predračunom – s predhodnim nakazilom na:SKB d.d. Ljubljana, PE Kranj, Koroška cesta 5, 4000 KranjSWIFT: SKBASI2XIBAN: SI56 0312 6100 0611 929
PLAČILO S KARTICAMI (MasterCard, Maestro, Visa, Visa-Electron)

Obveščamo vas, da pri naročanju prevozov bomo kmalu uvedli tudi možnost plačila s plačilnimi karticami. Nov sistem spletnega plačevanja omogoča, da se podatki o plačilni kartici vnašajo izključno na varnih straneh banke. Do teh podatkov mi kot trgovec nimamo dostopa oz. vpogleda. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami boste zato preusmerjeni na varne spletne strani, ki jih upravlja procesni center Bankart d.o.o. in SKB banka, s katero imamo sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic.

Novost predstavljajo storitve varnega spletnega plačevanja mednarodnih kartičnih sistemov Visa in MasterCard. Blagovni znamki Verified by Visa in MasterCard SecureCode1 omogočata, da lahko z uporabo vaše plačilne kartice vsak spletni nakup dodatno zaščitite z uporabo varnostnih protokolov sistema 3DSecure. V Sloveniji so storitvi Verified by Visa in Mastercard SecureCode podprle skoraj vse banke Slovenske banke.Imetnikom plačilnih kartic nudimo trenutno najvarnejše spletno poslovanje, neodvisno od vrste kartice – bodisi kreditne ali debetne.Vse storitve je potrebno plačati po predračunu ali s karticami, če ni dogovorjeno drugače. Izjema so posredniki, turistične agencije, potovalne agencije, prevozna podjetja, podjetja in posamezniki, ki imajo z nami podpisano pogodbo. Pogodbene stranke imajo dogovorjene plačilne roke.Vse stornacije vsaj 7 dni pred pričetkom opravljanja storitve. Takrat se stornacija smatra za pravočasno in je naročnik upravičen do polnega povračila vplačanih storitev. Stornacije ki so opravljene 3-7 dni pred pričetkom opravljanja storitev, si pridržujemo pravico zadržati 50% vplačila za naročene storitve. Stornacije, ki so opravljene v manj kot treh dneh pred pričetkom opravljanja storitev, si pridržujemo pravico zadržati celotno vplačilo za naročene storitve.

ZAVRAČANJE ODGOVORNOSTI

Kot podjetje bomo naredili vse, kar se pričakuje, da bo storitev opravljena brezhibno. Podjetje ne sprejema odgovornosti za nepredvidene dogodke ali dejanja, ki jih povzroči drugo podjetje, ustanova ali individualna oseba ali so dejavnik naravni dogodki, ki lahko povzročijo nepravočasen prihod na želeno destinacijo. Enako velja tudi za primer, da potnik ne pristopi vozniku, kot je določeno v prejšnjih odstavkih. V tem primerih povračilo plačila za naročeno storitev ni možno.

UPORABA POTRDILA O POTRJENI REZERVACIJI

Potrdilo o potrjeni rezervaciji je dokument, ki ga nekateri poznajo pod izrazom >voucher<. Voucher ni prenosljiv na drugo osebo. V primeru rezervacije za skupino, je voucher izdan na ime vodje skupine. V kolikor vodja skupine ne more biti prisoten v skupini, lahko skupina uporabi voucher izključno s pisnim dovoljenjem vodje skupine, da voucher lahko uporabljajo. Tako pisno dovoljenje mora biti poslano iz istega elektronskega naslova, kot vsa dotedanja dopisovanja do rezervacije. Pridržujemo si pravico, da kontaktiramo nosilca voucherja in potrdimo istovetnost pisnega dovoljenja za uporabo voucherja. V primeru nepravilnosti si pridržujemo pravico zavrniti opravljanje storitve. Nosilec voucherja mora pravočasno zagotoviti vse potrebne informacije za brezhibno izvedbo storitve in so bile zahtevane s strani našega podjetja.
PRITOŽBE IN SPORI

  • Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov,
  • Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.
  • Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka,
  • Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 Markun shuttle – Borut Markun d.o.o.